Kroniek activiteiten van SacraMusica

Datum Optreden
4 mei 2005 Medewerking aan een concert van muzikaal ensemble Omonia in de Sint Josephkerk met als soliste Liesbeth List
22 oktober 2005 Deelname aan de door de Gregoriusvereniging georganiseerde korendag in Bergen Op Zoom
1 november 2005 Deelname aan spiritueel evenement "Spirit in de stad" , met een optreden in de kapel van het klooster Mariadal in Roosendaal
24 september 2006 Optreden tijdens Roosendaals Treffen in het Lodewijkskerkje aan de Bloemenmarkt in Roosendaal
9 juni 2006 Speciale cantatedienst met liederen van o.a. J.S. Bach , in samenwerking met het Delta Quintet
16 maart 2008 Uitvoering van de "Johannes Passion" van J.S. Bach o.l.v. Martyn Smits met vergroot koor en in samenwerking met solisten en orkest, waaronder de bekende Ralph Meulenbroeks op viola da gamba (ca. 450 toeschouwers)
25 mei 2008 Optreden tijdens Burgerhout bruist
28 september 2008 Optreden tijdens Roosendaals Treffen
26 oktober 2008 Speciale dienst bij het afscheid van Pastor Ancilla in de Sint Josephkerk
24 december 2008 Kerstviering in de Sint Josephkerk. Uitvoering van "Messe Solennelle" van Ch. Gounod in samenwerking met orkest en diverse solisten
28 februari 2009 Optreden tijdens uitvaartdienst in de Sint Josephkerk voor koorlid Marij Maas die op 23 februari overleden was
10 april 2009 Concertante kerkdienst ter gelegenheid van Goede Vrijdag in de Sint Josephkerk
31 mei 2009 Optreden tijdens heropening van de gerestaureerde Mariakapel op de Kapelberg tussen Roosendaal en Oud Gastel
26 juli 2009 Eerste lustrumviering van SacraMusica met o.a. een optreden in de Anglicaanse kerk in Antwerpen
11 oktober 2009 Optreden tijdens korendag in Fidei et Arti te Oudenbosch
24 december 2009 Speciale kerstviering in de Sint Josephkerk met een uitvoering van de "Messe de Minuit" van Charpentier, samen met solisten en orkest
27 februari 2010 Meditatieve viering met o.a. de film "Dekalog" van de Poolse cineast Krzystof Kieslowski
28 maart 2010 Deelname aan de Culturele Manifestatie in Roosendaal
2 april 2010 Goede Vrijdagdienst in de Sint Josephkerk met de première van het "Stabat Mater" van Kees Schoonebeek, waarbij de componist zelf aanwezig was
29 mei 2010 Optreden van deel van SacraMusica tijdens een bijzondere Mariaviering bij de zusters Franciscanessen te Etten Leur op uitnodiging van zuster Ancilla
20 juni 2010 Korendag in de Sint Josephkerk, georganiseerd door SacraMusica waaraan deelnamen het Roosendaals Gemengd Koor, het Alphonsuskoor, het Sint Janskoor, Vox Jubilans en SacraMusica
24 december 2010 Alternatieve kerstviering met als thema "Licht" met leerlingen van het St. Norbertuscollege.
1 maart 2011 Start van "Johannes Passion uit volle borst" met een persconferentie in De Suite. Zangcoaches beginnen met muzieklessen op de basisscholen.
30 maart 2011 Workshops met 300 kinderen van 8 basisscholen uit de gemeente Roosendaal in het Centrum voor de Kunsten (CvK), waarin opnamen gemaakt werden van de door hun ingestudeerde koralen uit de Johannes Passion.
3 april 2011 Zangmiddag "Bach Live on Stage" in de St. Josephkerk waarin alle deelnemende basisschoolgroepen hun koraal voor publiek en een deskundige jury ten gehore brachten. De Rudolph Steiner school werd de uiteindelijke winnaar van deze competitie.
17 april 2011 Uitvoering van de Johannes Passion in de St. Josephkerk. Voor het begin van de uitvoering mochten de kinderen van de winnende school hun koraal voor het voltallige publiek ten gehore brengen. Daarna volgde een succesvolle uitvoering van de Johannes Passion, waarbij SacraMusica ondersteund werd door een groot aantal projectzangers.
29 januari 2012 Nieuwjaarsconcert met een Performance voor oog en oor in de St.Josephkerk. Het thema van dit concert was "Ont-warring & Ont-moeting" Medewerking aan dit concert werd verleend door Tegest Pecht-Guido(choreografie) en het Koperenensemble Valves and Slides o.l.v. Thomas Bruijns. Licht en beeld waren in handen van The Next Generation-Show.
31 maart 2012 Uitvoering van de Markus Passion van Reinhard Keiser in de Corneliuskerk in Welberg (gem. Steenbergen). Het lijdensverhaal op barokke muziek, door koor, solisten en orkest.
6 april 2012 Goede Vrijdagviering met Markus Passion van Reinhard Keiser in de St. Josephkerk. Een liturgisch ingebedde uitvoering als passion-cantatedienst met inleiding, verkondiging en uitleiding door pastor Petra Versnel.
17 november 2012 Medidatieve viering waarbij Cantate 140 "Wachet auf, ruft uns die Stimme" van J.S. Bach uitgevoerd werd.
20 januari 2013 Stilteconcert in het kader van een thema van Spirit in Roosendaal. Het publiek zat hierbij op het priesterkoor. Aan het concert werd meegewerkt door celliste Evita van Dam, gitarist Aart Strootman, sopraan Elly van den Berg en tekstschrijver Guido Rampaart.
17 maart 2013 Uitvoering van de Johannes Passion in de St. Jan te Roosendaal. Bij deze uitvoering werd gewerkt met een dubbel orkest en een dubbel koor op twee podia in de kerk, verbonden met een catwalk. Bij deze uitvoering klonk ook het monumentale Vermeulen orgel van de St. Jan.

(14-03-2013)