Projecten Sacra Musica Roosendaal

SacraMusica heeft in samenwerking met een aantal partners een grootschalig educatief project opgezet om zingen op basisscholen te stimuleren:

"Johannes Passion uit volle borst"

In dit project zingen kinderen van verschillende basisscholen - met orkest - koralen uit de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach, onder leiding van een professionele dirigent. In de aanloop tot die gebeurtenis, die wij "Bach Live on Stage" genoemd hebben, worden de kinderen door een aantal activiteiten voorbereid en krijgen ze en passant ook nog wat andere cultuurelementen mee.

Waarom is Sacra Musica aan dit project begonnen? Wat houdt dit project eigenlijk in? Hoe zit het project in elkaar? Wie doen er aan mee? Deze en nog veel meer andere vragen worden op de komende pagina's beantwoord.

Tip:
Wilt u het één ander gewoon in gedrukte vorm lezen, download dan de prospectus (naar folder in apart scherm) (2,7MBy) die wij gemaakt hebben om onze sponsors te overtuigen van de zinvolheid en de professionele aanpak van ons project. Er zullen details in staan die niet meer geheel kloppen (deze prospectus is in juni 2010 gemaakt), maar de hoofdzaken zijn hetzelfde gebleven.

Samen zingen bindt!

Portret van Johann Sebastian Bach Het hoofddoel van het project "Johannes Passion uit volle borst" is het samen zingen. Samen zingen bindt! Je hoort ergens bij. Dit is van grote waarde voor de ontwikkeling van ieders persoonlijkheid. Of je nu jong of oud bent, autochtoon of allochtoon, gelovig of ongelovig, in het samen zingen schuilt een diepe sociale waarde die voor iedereen belangrijk is!
Daarnaast komen de kinderen die aan het project deelnemen door dit project ook in aanraking met de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach, een van de hoogtepunten uit de Barokmuziek, een authentieke ervaring waar zij later in hun leven nog op terug kunnen grijpen.
Maar er is nog meer.

Kinderen zingen te weinig op basisscholen

Omslag partituur edition Peters Johannes Passion En dat is natuurlijk niet verwonderlijk. Zingen op school, zangles dus, komt te staan naast alle andere dingen die kinderen moeten leren. En daar is dan heel weinig tijd voor. Wanneer het dan op een school ook niet mogelijk is om daarvoor een aparte vakdocent in de arm te nemen is het begrijpelijk dat het vaak van tafel valt.
En àls er dan al gezongen wordt, dan zal het meestal geen klassieke muziek zijn. Jammer, want klassieke muziek vormt toch een belangrijk deel van onze westerse cultuur: in de Middeleeuwen (en daarvoor ook natuurlijk) al begonnen en via Renaissance- en Barokmuziek naar onze moderne composities. Helaas is dus de rol van klassieke muziek in het leven van basisschool leerlingen zeer miniem. Om een nieuwe impuls te geven aan klassieke muziek als deel van het leven van kinderen, is dit project gestart. De "Johannes Passion uit volle borst" is dan ook bovenal bedoeld om kinderen te interesseren voor andere muziek dan de muziek die ze vrijwel dagelijks horen. Ze moeten enthousiast worden gemaakt voor meerstemmige koormuziek.

(10-03-2011)