Wat houdt het project "Johannes Passion uit volle borst" in?

Kijkend naar de voornaamste gebeurtenissen is het educatieve project "Johannes Passion uit volle borst" opgedeeld in een drietal fasen. Daardoor blijft het project organisatorisch overzichtelijk. Elk van die fasen zal hierna beschreven worden.

Fase 1
(22 februari tot 17 maart 2011)

In deze eerste fase gaan leerlingen van de basisschool (bovenbouw) onder leiding van een ervaren zangcoach een van de koralen uit de

Zangcoach Petra Struijs met groep leerlingen van Fatimaschool

Foto: Zangcoach Petra Struijs bezig met een groep leerlingen van de Fatimaschool.

Johannes Passion instuderen. In overleg met de betrokken basisschool is hiervoor een plan gemaakt. In elke deelnemende groep worden er 3 lessen gegeven. De eerste twee lessen vinden plaats in de twee weken voor carnaval. De laatste les vindt plaats na de carnavalsweek. In het laatste half uur van deze derde les zal een jury aanwezig zijn die een eerste beoordeling maakt op een aantal aspecten. Uiteraard wordt er geluisterd naar de kwaliteit van de zang, maar er wordt bijvoorbeeld ook gelet op uitspraak, gelijkheid en presentatie. Leerkrachten kunnen de zangles voorbereiden door gebruik te maken van een lesmap. In deze lesmap wordt bijvoorbeeld wat verteld over Johann Sebastian Bach, over de Passiemuziek, maar ook kan er een oefeningetje gemaakt worden waarin kinderen wat Duitse woordjes leren die in de koralen voorkomen.

Fase 2
((woensdag 30 maart 2011)

Op deze woensdagochtend komen alle ca. 300 leerlingen die deelnemen, samen met hun leerkracht naar het Centrum voor de Kunsten (CvK) in Roosendaal. Omdat het CvK geen 300 leerlingen tegelijkertijd kan herbergen gebeurt dat in vier groepen.

Choral - O grosze Lieb

Een pagina uit de Johannes Passion, met een van de koralen die de kinderen zingen. Dit is het eerste vierstemmige koraal: 'O groe Lieb'.

In het CvK wordt eerst begonnen met nog een repetitie waarna er een geluidsopname wordt gemaakt van de ingestudeerde koralen. Kinderen die nog niet met de repetitie of met de opname bezig zijn krijgen diverse workshops aangeboden, onder andere workshops voor geluids- en lichttechniek, maar ook een workshop over muziek en instrumenten van het CvK zelf.

Om ervoor te zorgen dat de wisselingen tussen de verschillende activiteiten soepel verlopen is er een groot aantal leden van SacraMusica ingeschakeld, ook de projectmatige leden. Zij zorgen ervoor dat de schoolgroepen worden opgevangen, dat ze begeleid worden naar de verschillende activiteiten en dat ze op het eind eerst nog een versnapering krijgen voordat ze jas en fiets opzoeken om terug naar school te gaan.

Fase 3
(3 april 2011)

De grote dag: de zangmiddag "Bach live on stage!" Alle kinderen die hebben meegedaan, komen samen in de St. Josephkerk te Roosendaal om met het koor en het orkest samen het ingestudeerde koraal te zingen. Zij mogen allemaal hun ouders uitnodigen om nu zelf te kunnen luisteren wat er in de weken daarvoor op school en in het CvK allemaal gebeurd is.

Maar voordat het 's-middags om 16:00 uur zover is dat er gezongen kan worden zullen er eerst repetities met het orkest en met het koor van SacraMusica moeten plaatsvinden: samen zingen in de eigen klas is n ding, maar daarna ook nog eens met een koor en met een groot orkest, dat doe je niet zomaar, dat moet eerst nog flink geoefend worden!
Ook hier zijn er voor de kinderen die nog niet met de repetities bezig zijn activiteiten voorbereid, de meeste op het gebied van de beeldende kunst. Een spectaculair onderdeel van de middag zal ongetwijfeld het optreden van beeldend kunstenaar Peter de Koning zijn. Hij zal laten zien wat je allemaal met een kettingzaag en een groot stuk hout kunt doen. Motto: "Don't try this at home!".

Deze middag is extra spannend omdat de jury,na het optreden van alle schoolgroepen, de definitieve winnaar van "Bach Live on Stage" zal aanwijzen. SacraMusica bekijkt nog de mogelijkheid om de winnende schoolgroep bij de uiteindelijke uitvoering van de Johannes Passion, op 17 april, de door hun ingestudeerde koraal nog een keer te laten uitvoeren, maar nu met een kerk vol "echt" publiek.

Andre van Beers met plan Bach Live on Stage

Foto: André van Beers, de "regisseur" van de activiteiten voor de kinderen, legt uit hoe de planning in elkaar zit.

Voor de organisatie die achter dit project staat, is dit gedeelte zo mogelijk nog spannender. Het gaat hier immers niet om vier groepen van 75 leerlingen, maar om 300 leerlingen tegelijkertijd. Daarom zullen nu (bijna) alle leden en projectleden van SacraMusica ingeschakeld moeten worden. Naast de taken die in de vorige fase op hun schouders terechtkwamen, moet er nu ook nog eens gezorgd worden voor een veilige en overzichtelijke verplaatsing van buurthuis Keyenburg, waar een gedeelte van de activiteiten plaatsvindt, naar de Josephkerk en retour!

Fase 4
(17 april 2011)

Eigenlijk hoort deze fase niet meer bij het educatieve project "Johannes Passion uit volle borst". In deze fase komt immers de uitvoering door koor, orkest en solisten (naar uitvoerenden) aan de orde. Alhoewel, door het optreden van de winnende groep aan het begin van de Johannes Passion, hoort deze laatste fase er toch ook een beetje bij.
Het zal een prachtige uitvoering worden. U bent van harte welkom! (zie Kaartverkoop) (naar kaarvevrkoop)

(14-03-2011)