SacraMusica wil alle Partners danken die bij het project
"Johannes Passion uit volle borst" hebben meegewerkt

Partner Informatie
Logo van Centrum voor de kunsten - Roosendaal www.cvkroosendaal.nl

Centrum voor de kunsten - Roosendaal

Het Centrum voor de Kunsten (CvK) - afdeling Muziek is een begrip in Roosendaal voor muziekonderwijs in allerlei genres en alle leeftijden. Maar ook educatieve projecten, interdisciplinaire cursussen en kortlopende verdiepingscursussen staan op het programma. Een educatief project waarin klassieke muziek en basisschoolleerlingen elkaar ontmoeten, steunt het CvK zonder meer.

De specifieke inbreng van het CvK is gericht op:

  • het leggen van contacten met scholen en het chasseren van deelname;
  • het coördineren en inplannen van de lessen op de scholen;
  • het beschikbaar stellen van ruimtes en faciliteiten voor de opnamedag.
Logo van CultuurlinC - Roosendaal www.cultuurlinc.nl

CultuurlinC - Roosendaal

CultuurlinC is intermediair tussen cultuuraanbieders en het onderwijs in de gemeente Roosendaal. Bemiddelen, initiëren en coördineren behoort tot haar taken. Door haar contacten en kennis draagt CultuurlinC er zorg voor dat de onderwijsvraag en het cultuuraanbod naadloos op elkaar aansluiten.

CultuurlinC zal in dit project advies en ondersteuning geven over de werkwijze van de basisscholen t.a.v. cultuureducatie, het vergroten van het draagvlak van die scholen voor dit project, het registreren van de deelname en het coördineren van de evaluatie.

Logo van de Stichting ROOS - Roosendaal www.roospodium.nl

Stichting ROOS - Roosendaal

Stichting ROOS organiseert amateurproducties op cultureel en muzikaal gebied. Doel is om amateur (podium)kunst beoefenaars onder leiding van professionals hun eigen discipline te laten verdie-pen en andere disciplines te verbreden. Vaak bevordert ROOS zo de "schakel-" of "opstap-" functie van amateur talent naar professionele kunstuitoefening.

Specifieke inbreng van Stichting ROOS in dit project is de ervaring in het organiseren van grotere producties en bekendheid met het sociale, culturele en financieel-economische netwerk in Roosendaal.

Logo van de Fontys Hogeschool, Conservatorium - Tilburg
www.fontys.nl

Fontys Hogeschool, Conservatorium - Tilburg

Fontys Hogescholen voor de Kunsten heeft op het Conservatorium een afdeling "Docent Muziek" waar jonge, enthousiaste musici zich voorbereiden op muziek & educatie in de breedste zin van het woord. De bezieling en expertise van de studenten is van grote waarde voor dit educatieve project.

Specifieke inbreng van het conservatorium van de Fontys Hogeschool in dit project bestaat uit het assisteren bij het inrichten van de leskisten t.a.v. de muzikale aspecten.

Logo van Greet van Beers - Ossendrecht www.greetvanbeers.nl

Greet van Beers - Ossendrecht

Greet van Beers is een kunstenares die vooral werkt vanuit haar gevoelsleven, ontmoetingen, kleur en licht. Daarbij ontdekt ze telkens nieuwe richtingen om emoties en indrukken in beeld te brengen. Ze maakt gebruik van gemengde technieken met onder andere bladgoud.

Specifieke inbreng van Greet in dit project is het uitvoeren en het leiden van de workshop "Bach" op 3 april.

Logo van Peter de Koning - Steenbergen www.peterdekoningkunstenaar.nl

Peter de Koning - Steenbergen

De beeldhouwer Peter de Koning is autodidact kunstenaar. Hij houdt zich bezig met hout en steen bewerken, maar ook met schilderen. Daarnaast geeft hij workshops, demonstraties (o.a. op braderieën) en exposities. Ook verzorgt hij wel eens lessen op school.

Peter heeft in dit project op zich genomen om op 3 april "Bach Live on Stage") op het plein voor de kerk demonstraties te geven aan de kinderen die niet bezig zijn met repetities. Ook maakt hij een 4 meter hoog kruis dat op 3 april op het voorplein van de Josephkerk zal staan en bij de uitvoering op 17 april in de kerk zelf.

Logo van Nextgeneration-Shows - Steenbergen www.nextgeneration-shows.nl

Nextgeneration-Shows - Steenbergen

Nextgeneration-Shows is een bedrijf van twee jonge mannen die voornamelijk beeld & geluid verzorgen bij feesten van allerlei formaat, maar ook bij vergaderingen, meetings en beurzen. In 2008 hebben ze hun terrein verbreed naar kunst en cultuur. Dit leverde hen nieuwe creatieve impulsen op!

Specifieke inbreng van Nextgeneration-Shows in dit project is de uitvoering van de workshops en de geluids- en opnamedag in fase 2 van het project.

Logo van het Zoomvlietcollege - Roosendaal www.zoomvliet.nl

Zoomvlietcollege - Roosendaal

Het Zoomvliet College leidt op tot Vakmanschap en Specialisme. Het College vindt het waardevol dat de leerling kiest voor een vak en een route die hem het beste ligt en wil de hem de overtuiging meegeven dat alles mogelijk is! Openstaan voor verbreding is daarbij van groot belang.

Het Zoomvlietcollege zal in dit project betrokken zijn bij de PR door het ontwerpen van affiches en flyers en zal de Geluid- en Licht-workshop ondersteunen. Daarbij zal telkens aansluiting gezocht worden bij het opleidingsprogramma van elke individuele deelnemer van het Zoomvliet. Een aantal studenten van het Zoomvlietcollege heeft onder aansturing van Zinc. de leskisten vervaardigd.

Logo van Zinc. - Roosendaal www.zoomvliet.nl

Zinc. - Roosendaal

Zinc. (Zoomvliet Incompany) is het onderwijsleerbedrijf voor studenten van vmbo, mbo en hbo van het Zoomvliet. Het is dé plek waar onderwijs, bedrijfsleven en overheid elkaar ontmoeten. Opdrachten en projecten van externe opdrachtgevers worden door teams van studenten gerealiseerd tot een professioneel eindresultaat, met directe aansluiting op de praktijk.

Zinc. voor dit project bestaat uit het aansturen van de studenten van het Zoomvlietcollege bij het vervaardigen van de leskisten.

Logo van Emmausparochie - Roosendaal
www.emmaus-parochie.nl

Emmaüsparochie - Roosendaal

De Emmaüsparochie wil de bewoners van Roosendaal-Oost en mensen, die elders wonen, maar zich tot onze parochie aangetrokken voelen, aanspreken en verbinden tot een gemeenschap van gelovigen, die een milieu van geloof is voor de omgeving.

Specifieke inbreng van de EmmaŁsparochie is het ter beschikking stellen van de Sint Josephkerk met alle daarbij behorende faciliteiten.

(07-03-2011)