Onze dirigent stelt zich voor

Dirigent van het koor SacraMusica

"Wat doe je eigenlijk?", wordt mij regelmatig gevraagd. Tja, dan weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik moet antwoorden. Waarschijnlijk zal ik zeggen dat ik probeer mensen te inspireren, mensen aan elkaar te binden. Ik zet me vooral in om creativiteit en inspiratie bij mezelf en anderen bloot te leggen. Ik zoek naar mogelijkheden om mezelf en anderen verder te laten gaan dan de pure objectieve werkelijkheid. Juist in het onbenoembare gebied van inspiratie, creativiteit en ervaring voel ik me het beste thuis.
Mijn hobby, mijn beroep, mijn leven, mijn inspiratiebron is muziek, of eigenlijk in eerste instantie klank of geluid. Ik ben gefascineerd door melodie in zijn meest pure vorm, door het samenbrengen van klank tot harmonie of disharmonie, door het ontdekken van klank. Ik zoek voortdurend naar een weg om mezelf in emotionele en rationele wijze te uiten via klank.

Als dirigent / organist / componist geef ik gehoor aan deze innerlijke drang. Ik zoek naar mogelijkheden om te begrijpen wat klank doet en hoe het in het verleden functioneerde. In mijn functie als docent muziektheorie kruip ik vaak in de gedachten van de componist. Ik probeer dan de magie van zijn of haar muziek te ontdekken. Ik verdiep me in de tijdsgebonden expressiemogelijkheden van componisten door de eeuwen heen.
Wat maakt muziek nu zo bijzonder, waar zijn de grenzen, waar liggen nieuwe mogelijkheden, hoe kan ik mezelf expressief uiten en hoe kan ik het communiceren naar het publiek? Vragen waar geen direct antwoord op is, waar ik ook geen direct antwoord op wil. Ik ben op zoek, ik wil graag nog lang op zoek blijven, ik ben geboeid door het zoeken.

Martyn Smits studeerde:

Martyn Smits werkt als:

Huidige muzikale projecten:

(07-03-2011)