Historie SacraMusica

Oprichting

Het koor SacraMusica is in september 2004 ontstaan naar een idee van Martyn Smits, gesteund door bestuur en toenmalig pastor Ancilla van de EmmaŁsparochie. Martyn was op dat moment al jaren als organist aan de parochie verbonden - met name aan de Sint Josephkerk - en was in die periode ook afgestudeerd aan het Fontys conservatorium in Tilburg. De opzet was een koor op te richten dat jaarlijks een tiental vieringen in de Sint Josephkerk zou verzorgen en zich daarbij op vernieuwende wijze én met oude én eigentijdse kerkmuziek zou onderscheiden.

Na een eerste bijeenkomst op 3 september 2004 in de pastorie van de Sint Josephkerk, met 12 zangers en zangeressen, groeide het koor al snel naar een bezetting van 16 tot 18 personen.
De allereerste viering in de Sint Josephkerk vond plaats op zaterdag 23 oktober ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van geloofsgemeenschap Sint Joseph. Bij die gelegenheid stuurde toenmalig secretaris André van Beers het volgend bericht naar "De Roosendaalse Bode":

"De dienst zal op muzikale wijze worden ondersteund door het onlangs opgerichte koor SacraMusica onder leiding van Martyn Smits. Het koor repeteert sinds de oprichting in september wekelijks in de Sint Josephkerk. Ook in de toekomst zal SacraMusica maandelijks haar medewerking verlenen aan de dienst van zaterdagavond met liederen uit Renaissance, Barok en moderne tijd. Tevens zullen er nieuwe composities en arrangementen van de hand van Martyn Smits ten gehore worden gebracht.
SacraMusica bestaat momenteel uit 16 enthousiaste mensen die zich ten doel hebben gesteld de symboliek van het woord op muzikale wijze uit te beelden."

SacraMusica nu ..

Na de eerste jaren waarin men maandelijks een groeiend aantal kerkgangers mocht ontvangen groeide het koor naar een ledental van ongeveer 20 geïnspireerde en gemotiveerde zangers en zangeressen en ontstond op die manier een homogene, flexibele groep, waarmee Martyn Smits zijn muzikale ideeën ook spiritueel vorm kon geven. In die periode werd een groot aantal agenda (naar agenda) verzorgd waardoor een uitgebreid repertoire (naar repertoire) werd opgebouwd.

(10-03-2011)