Missie en Visie van SacraMusica

SacraMusica is een jong koor binnen de Emmaus parochiegemeenschap te Roosendaal. Het koor verzorgt een tiental themadiensten en vieringen per jaar in de St.Josephkerk en staat sinds zijn oprichting in 2004 onder de inspirerende leiding van dirigent en organist Martyn Smits.

SacraMusica betrekt bij deze vieringen regelmatig jonge musici en meerdere andere kunstvormen, zoals dans, beeldende kunst, bloemschikken, videokunst, fotografie, filosofie, architectuur enz.
SacraMusica wil vernieuwend zijn. Het koor wil daarbij oude en eigentijdse kerkmuziek hand in hand laten gaan met liturgische vernieuwing.

De belangrijkste opdracht van het koor is communicatie en daardoor het realiseren van sociale, affectieve verbindingen met elkaar en met het publiek. Mensen raken, betrekken, uitdagen, door een samengaan van spiritualiteit met kunst.
Elke dienst wordt door het koor in samenwerking met een van de pastores op een andere wijze uitgewerkt en vertolkt op basis van een gekozen thema.

Door ook zelf te componeren en arrangeren herstelt dirigent Martyn Smits, een oude praktijk als kerkmusicus in ere. De kerkmusicus die midden in de maatschappij staat, daarop reageert met zijn eigen muziek en mensen (zangers, instrumentalisten, maar ook luisteraars) weet te inspireren en aan te sporen. Want ook daarin ligt een grote rol voor de hedendaagse kerkmuziek: het stimuleren van mensen om mee te zingen met liederen en acclamaties.
De diensten van SacraMusica zijn altijd verassend, spannend, inspirerend, vaak vernieuwend én van een muzikaal hoog niveau.

Naast de vaste diensten verzorgt het koor met zekere regelmaat andere optredens. Soms ook buiten de parochie en in samenwerking met anderen zoals Spirit Roosendaal.
Zo werd in 2008 met veel succes de Johannes Passion van J.S. Bach uitgevoerd.

Visie

Het idee van een flexibele groep van inspirerende mensen die samenwerken, maar waar toch iedereen op zijn of haar individuele kwaliteit wordt aangesproken, is voor SacraMusica het symbool voor kerk zijn. De sociale en affectieve relaties zijn vertrekpunt, maar ook resultaat van onze activiteiten: sociale spiritualiteit.
In de ontmoeting van mensen en door de kunst van het woord, de klank, het beeld, de beweging etc. ontstaat een bepaalde openheid waardoor mensen zichzelf overstijgen! Verder te gaan naar de ander en misschien wel naar God.
Dit aspect wil SacraMusica de komende jaren nog belangrijker maken. Noem het een andere vorm van diaconie. Het koor streeft er naar om in Roosendaal te gaan "ontmoeten".
Groepen en individuen; gelovigen, niet-gelovigen, anders-gelovigen; kunstenaars, koren, musici, sociale instanties, enz. De diepe spirituele kern zit dan in het "ontmoeten".
In de ontmoeting zit iets van "niet-moeten", een vrijwilligheid, een overgave. Juist dat aspect van wederzijdse belangstelling is belangrijk. We willen hiermee rondom SacraMusica een netwerk creëren van mensen die gedeelde belangstellingen en interesses hebben: een "genegenheidsnetwerk".

(07-03-2010)